جلسه تودیع و معارفه سرکار خانم رفیعی و جناب آقای رزمجویی با حضور مدیرعامل و مدیران محترم گروه گسترش نفت و گاز پارسیان