جلسه تودیع و معارفه جناب آقای توکلی و جناب آقای دکترنعمتی با حضور مدیرعامل و مدیران محترم گروه گسترش نفت و گاز پارسیان